Niech liczyć!

Kompensacja długości, podwójne ukosy, kompensacja grubości tarczy piły.
Wszystko to załatwia system RadioCompens.

 
Nawet jeśli uważasz, że każde podwójne cięcie pod kątem powinno być równie łatwe, szybkie i dokładne, jak proste jest cięcie pod kątem 90 °, zgadzamy się z tobą. Zajmuje się tym system RadioCompens firmy MARTIN.
 
Po ustawieniu kąta stołu równolegle przestawianego maszyna przejmuje resztę. Wartość kąta jest przesyłana drogą radiową do sterownika, gdzie obliczany jest błąd długości, a następnie miara kompensacji jest ponownie przesyłana drogą radiową do wyświetlaczy cyfrowych na ogranicznikach długości. Nawiasem mówiąc, dostosowywana jest również grubość cięcia zastosowanej tarczy piły.
Nie ma więc znaczenia, czy pracujesz z tarczą o grubości 2.8 lub 5.4 mm, cięcie jest zawsze idealne.
 
Jeśli potrzebujesz wymiaru na górze elementu zamiast wymiaru na poziomie stołu, po prostu wprowadź te informacje do sterowania, aby wyświetlić odpowiednio skorygowane wymiary.
 
Kolejną cechą jest tak zwany 4. parametr. Umożliwia to określenie wymiarów długości elementu również w odniesieniu do jego układu. Po prostu podajesz maszynie szerokość materiału, a otrzymasz odpowiedni wymiar.