Nadruk

Nazwa firmy i adres pocztowy

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG
Langenberger Straße 6
87724 Ottobeuren / Niemcy

Dyrektor Zarządzający

Uwe Schiemann

Dane kontaktowe

E-mail: sales@martin.info

Telefon: +49 8332 911-0

Numer NIP

DE 129083302

Wpisy do rejestrów

Forma prawna: Spółka komandytowa

Siedziba: 87724 Ottobeuren / Niemcy
Sąd rejestrowy: 87700 Memmingen – HRA 8124
Komplementariusz: Otto Martin GmbH

Siedziba: 87724 Ottobeuren / Niemcy

Sąd rejestrowy: 87700 Memmingen – HRB 8092

Numer NIP

DE 129083302

Warunki ogólne (OWU)

W przypadku krajowych transakcji niemieckich obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe, które można pobrać tutaj.

W przypadku transakcji międzynarodowych obowiązują Orgalime General Conditions S 2012, które można pobrać tutaj.

entrambi

Suche