Impressum

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG
Langenberger Straße 6
87724 Ottobeuren / Niemcy
Tel. +49 8332 911-0
Faks +49 8332 911-180
sales@martin.info
www.martin.info

Forma prawna: Spółka komandytowa
Siedziba: 87724 Ottobeuren / Niemcy
Sąd prowadzący rejestr: 87700 Memmingen – HRA 8124
Komplementariusz: Otto Martin GmbH
Siedziba: 87724 Ottobeuren / Niemcy
Sąd prowadzący rejestr: 87700 Memmingen – HRB 8092
Prezesi: Uwe Schiemann, Michael Hammerer
Nr ident. pod.: DE 129083302
Ogólne Warunki Handlowe
Publiczny katalog postępowania
Wskazówka prawna
Firma MARTIN cieszy się z Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz zainteresowaniem naszymi produktami. Ewentualnie mogą być Państwo proszeni o podanie osobistych informacji. Udzielanie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne.
Wszystkie zebrane na stronie internetowej firmy MARTIN dane osobowe będą zapisywane oraz przetwarzane wyłącznie w związku z Państwa indywidualną obsługą, przesyłaniem informacji o produktach lub rozpowszechnianiem ofert serwisowych i nie będą przekazywane osobom trzecim. Firma MARTIN zapewnia, że wszystkie Państwa dane będą traktowane poufnie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawnej ochrony danych.
 
Copyrights
© Copyright 2017 Otto MARTIN Maschinenbau GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, rysunki, dźwięk, animacje i materiały wideo oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej firmy MARTIN podlegają przepisom prawa autorskiego oraz innym ustawom o ochronie. Treści tej strony internetowej nie wolno w celach komercyjnych kopiować, rozpowszechniać, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim bez uzyskania wcześniejszej zgody ze strony firmy MARTIN.
 
Brak gwarancji
Ta strona internetowa została opracowana z możliwie maksymalną starannością.
Mimo tego firma MARTIN nie gwarantuje braku błędów i dokładności zawartych tutaj informacji. Firma MARTIN wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, jakie powstają bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony internetowej, o ile nie wynikają one z celowego działania lub rażącej niedbałości po stronie firmy MARTIN.
 
Informacja dot. ochrony danych
Jeżeli na tej stronie internetowej zbierane są dane osobowe (nazwisko, adres, adres e-mail itp.), to dzieje się to za dobrowolnym porozumieniem z użytkownikiem oraz za jego wiedzą. Informujemy, że w odniesieniu do transferu danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie jest zagwarantowany bezpieczny transfer danych. Dlatego ważnych danych nie wolno przesyłać w taki sposób lub też należy przesyłać je za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL).
 
Prawo do informacji i odwołania
Otrzymują Państwo od nas prawo do uzyskania w każdym momencie, bez podania powodów, bezpłatnej informacji na temat zapisanych u nas Państwa danych. Zgromadzone u nas dane mogą Państwo w każdym momencie zablokować, skorygować lub wykasować. Mogą Państwo również w każdym momencie odwołać swoją zgodę na gromadzenie danych i ich używanie bez podania powodów. W tej sprawie należy kontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Chętnie udzielimy w każdym momencie odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące naszych informacji odnośnie ochrony danych oraz przetwarzania Państwa danych osobowych. Należy pamiętać o tym, że przepisy dotyczące ochrony danych oraz zasady dotyczące postępowania z nimi , np. te stosowane przez firmę Google, mogą się na bieżąco zmieniać. Dlatego wskazane i wymagane jest, aby na bieżąco zasięgać informacji na temat zmian przepisów prawnych oraz zasad postępowania innych firm, np. Google.
 
Google
Firma Google, na przykład, korzysta z ciasteczek w celu przypominania sobie o Państwa preferencjach dotyczących wyszukiwania i w celu optymalizowania wyników wyszukiwania. Liczona jest również liczba użytkowników odwiedzających daną stronę internetową, co ma na celu ułatwienie w korzystaniu z serwisu oraz ochronę Państwa danych.
 
Youtube
Włączamy do strony internetowej materiały wideo naszego oficjalnego kanału YouTube i używamy do tego celu poprawionego trybu prywatnego użytkowania. To ustawienie może zainstalować na Państwa komputerze ciasteczka w przypadku wybrania przez Państwo odtwarzacza wideo You Tube. Dzięki poprawionemu trybowi prywatnego użytkowania serwis You Tube nie będzie zapisywał żadnych ciasteczek w celu identyfikowania osobistych informacji dla odtwarzania włączonych materiałów wideo.
 
Google Analytics
Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi służącej do analizowania sieci internetowej, a której właścicielem jest firma Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek”, plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczko informacje na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej przesyłane są z reguły na serwer Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie wcześniej przez Google skrócony, co dotyczy użytkowników zarejestrowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam dopiero skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, w celu sporządzania raportów na temat aktywności w sieci oraz w celu wykonywania wobec operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu. Przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics adres IP nie będzie zestawiany z innymi danymi Google. Funkcję zapisywania ciasteczek można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki użytkownika; pragniemy jednak poinformować, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Poza tym istnieje możliwość zablokowania rejestrowania przez Google wygenerowanych przez ciasteczko danych związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google. Odbywa się to przez pobranie i instalację dostępnej pod tym linkiem wtyczki przeglądarki.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć tutaj lub tutaj.
 
Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics rozszerzony został o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. IP-Masking).
Koncepcja, projekt i realizacja
ZWEIPRO Kommunikationsdesign Düsseldorf 
Wykluczenie odpowiedzialności
Firma MARTIN umieściła na tych stronach linki do innych stron w Internecie. Dla tych wszystkich linków obowiązuje następująca zasada: Firma MARTIN oświadcza, że nie miała i nie ma wpływu na kształt umieszczonych w linkach stron oraz zawartych na nich treści. Dlatego firma MARTIN dystansuje się niniejszym od wszelkich treści umieszczonych na stronach, do których przekierowują linki znajdujące się na tej stronie internetowej i ich treści nie stają się własnością firmy MARTIN.
 
Znaki firmowe
Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie znaki firmowe na stronie internetowej firmy MARTIN chronione są przepisami o ochronie znaków firmowych. To dotyczy w szczególności marki, tabliczek znamionowych, logo firm i emblematów.
 
Brak licencji
Firma MARTIN pragnie zaprezentować się użytkownikom innowacyjną i bogatą w informacje stroną internetową. Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa podoba się Państwu i że zawiera wszystkie informacje, których Państwo szukają. Umieszczona na naszej stronie internetowej własność intelektualna, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Ta strona internetowa nie udziela licencji do korzystania z intelektualnej własności firmy MARTIN lub osób trzecich.
 
Korzystanie z danych w powiązaniu z określonym celem
Przestrzegamy zasady korzystania z danych w powiązaniu z określonym celem i gromadzimy, przetwarzamy oraz zapisujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, na które otrzymaliśmy od Państwa zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jeżeli nie będzie to konieczne do zrealizowania usługi lub wywiązania się z umowy. Również przekazywanie danych uprawnionym do zbierania informacji instytucjom państwowym odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących prawnie obowiązków informowania lub kiedy sądowym wyrokiem zostaniemy zobowiązani do udzielenia informacji. Bardzo poważnie traktujemy również ochronę danych wewnątrz firmy. Nasi pracownicy oraz pracujące dla nas firmy usługowe zostały zobowiązane przez nas do przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych.
 
Ciasteczka
Czym są ciasteczka? Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które zawierają informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Ciasteczka wspierają oraz ułatwiają interakcję między użytkownikiem i stroną internetową. Pozwalają one stronie internetowej na przypominanie o indywidualnych preferencjach i aktywnościach. To pozwala zaoszczędzić czas, jest przyjazne dla użytkownika i przyczynia się do większej efektywności działania. Pierwszym z wielu powodów dla używania ciasteczek jest ich możliwość zapisywania informacji dotyczących poszczególnych stron internetowych (wybór języka, liczba wejść, rozmiar czcionki itd.). Poza tym ułatwiają one również prezentację internetowych usług serwisowych (rejestracja, zawartość koszyków z zakupami, abonament elektronicznych biuletynów informacyjnych, wyświetlanie reklam wideo itd.) oraz gromadzenie informacji dotyczących przyzwyczajeń użytkowników Internetu (liczba odwiedzin, interesujące treści dla użytkownika itd.). Rozwiązanie to pomaga nam w poprawianiu wartości empirycznych oraz ocenianiu wydajności projektu strony internetowej. Żadne ze stosowanych przez nas ciasteczek nie gromadzi informacji, które zdradzałyby Państwa osobistą tożsamość. Z uwagi na przejrzystość sporządziliśmy listę wszystkich ciasteczek, jakich używamy, oraz korzyści z ich używania. Prosimy pamiętać, że poprzez dalsze korzystanie tej strony internetowej akceptują Państwo stosowanie wymienionych ciasteczek.
 
Bezwzględnie potrzebne ciasteczka
Ciasteczka pomagają nam w wyświetlaniu treści, formularzy kontaktowych oraz innych ważnych elementów strony internetowej. Te ciasteczka są ważne tylko podczas aktualnej sesji.
 
Google Analytics
Google Analytics jest serwisem oferowanym przez Google, który generuje szczegółowe statystki dotyczące natężenia aktywności na stronie internetowej i źródło natężenia aktywności oraz który mierzy przetwarzanie danych i sprzedaż. Zgromadzonych informacji nie można przyporządkować do konkretnych osób.
 
Google maps
Powiązane z Google maps ciasteczka używane są do wyświetlania przyjaznych dla użytkownika map oraz lokalizacji.
W jaki sposób mogę aktywować lub dezaktywować ciasteczka?
Ciasteczek nie używa się do gromadzenia informacji w odniesieniu do Państwa osobistej identyfikacji. W razie potrzeby użytkownik może dopasować ustawienia dla stosowania ciasteczek w przeglądarce komputera lub mobilnego urządzenia.
Większość nowoczesnych przeglądarek pozwala na akceptowanie lub odrzucanie ciasteczek, ewentualnie na wyrażanie zgody na użycie tylko określonych ciasteczek. Mogą Państwo również otrzymywać ostrzeżenia, kiedy dana strona internetowa zechce zapisać ciasteczko na Państwa urządzeniu. Poza tym mogą Państwo również kasować ciasteczka, które przeglądarka już zapisała na Państwa urządzeniu.
Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku dezaktywowania ciasteczek mogą ulec zakłóceniu wybrane funkcje strony internetowej i komunikat o używaniu ciasteczek będzie pojawiać się za każdym razem, kiedy będą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową. W długim przedziale czasu może to wpływać na Państwa doświadczenie jako użytkownika.
Zmiana ustawień ciasteczek różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje można uzyskać, klikając „Pomoc” lub na stronie www.aboutcookies.org, tutaj uzyskają Państwo informację dotyczącą zmiany ustawień ciasteczek we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, ewentualnie można skontaktować się z nami drogą e-mailową.
Przetwarzanie danych osobowych, które podawane są Państwu w formularzach strony internetowej lub zapytaniach o newslettery.
Przekazywanie danych, które Państwo wpisują do formularzy strony internetowej, ogranicza się wyłącznie do wiadomości (zapytanie, rezerwacja, zakup itd.) lub do zamówionych usług. Państwa dane są chronione i nie są przekazywane osobom trzecim lub też używane do innego niż powyżej opisanego celu.
Zgłaszając swoją chęć otrzymywania informacji drogą elektroniczną (e-news) wyrażają Państwo zgodę na używanie Państwa adresu e-mail w celu informowania Państwa o nowych produktach/usługach. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować, klikając link rezygnacji w treści wiadomości e-mail.
 
Website Statistic
„Do celów marketingowych i optymalizacji używane są na tej stronie internetowej produkty i usługi firmy WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Przy tej okazji gromadzone, przetwarzane i zapisywane są dane, z których sporządzane są pod pseudonimem profile korzystania. Tam, gdzie jest taka możliwość i jest to sensowne, profile korzystania są całkowicie anonimizowane. W związku z tym mogą być stosowane ciasteczka. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które zapisywane są w przeglądarce internetowej osoby odwiedzającej stronę internetową i które służą do ponownego rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zgromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, przekazywane są do firmy WiredMinds lub gromadzone są bezpośrednio przez firmę WiredMinds. Firma WiredMinds może używać informacji, które pozostawiają odwiedziny na stronach internetowych, do sporządzania zanonimizowanych profilów korzystania. Pozyskane przy tym dane nie są używane bez uzyskania specjalnie udzielonej zgody zainteresowanej osoby do osobistego identyfikowania odwiedzającego tę stronę internetową i nie są zestawiane z danymi osobowymi dotyczącymi właściciela pseudonimu. W przypadku gromadzenia adresów IP są one anonimizowane bezzwłocznie po zgromadzeniu poprzez usunięcie ostatniej sekcji numerów. Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych można wycofać w każdym momencie z mocą obowiązującą na przyszłość.”