Portal DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT przyznaje firmie MARTIN pieczęć doskonałości

Detailseite Exzellenzbetrieb

Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy uznani za „niemiecką doskonałość biznesową średniej wielkości”. Według portalu informacyjnego DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT, MARTIN jest jedną z 10.000 firm w Niemczech zasługujących na wyróżnienie.

 

Znak Doskonałości jest przyznawany na podstawie neutralnych danych i służy jako orientacja dla niezawodnego partnerstwa biznesowego. Małe i duże firmy ze wszystkich branż zostały uznane przez DDW-Research za szczególnie godnych zaufania i efektywnych uczestników rynku. Wszyscy oni byli w stanie wykazać się wymaganą kwalifikacją doskonałości na podstawie szeregu parametrów.

 

Pieczęć doskonałości identyfikuje te przedsiębiorstwa, które łączą w sobie wymaganą liczbę odpowiednich cech z szeregu istotnych czynników jakościowych i wydajnościowych – niezależnie od czynników ilościowych, które w inny sposób determinują pozycję w rankingu. W ten sposób globalną grupę operacyjną można uznać za “doskonałą firmę” tak samo jak producenta kontraktowego zatrudniającego zaledwie kilku pracowników.

 

W ramach analiz i rankingów firm DDW znak jakości “Excellent Company German Medium-Sized Businesses” jest powszechnie widocznym znakiem jakości przedsiębiorczości.

entrambi

Suche