Do piły, gotowi, start!

MARTIN Historische Maschine T75

Niezależnie od tego, czy będzie to ucięcie listwy, czy też wykonanie złożonej krokwi – u producenta saun, firmy Sawesa, pracownicy wpisują na ekranie dotykowym maszyny kilka liczb lub wybierają program i od razu mogą ciąć lub frezować.

 

do notaki prasowej

entrambi

Suche